You are here

Macedonian Translation: Прескрши ја Депортцијата за Ромите, Акција во Ерфурт Ромска Забава Солидарна Хуманитарна Забава!!!

Macedonian Translation:

Прескрши ја Депортцијата за Ромите, Акција во Ерфурт Ромска Забава
Солидарна Хуманитарна Забава!!!
Ден 17,12,16 во 16 часот Ерфурт Шилаштрасе 44.филлер

Ова е првата Солидарна Програма кампања со цел да ја спречиме Депортацијата за Ромската Фамилија Халити Вистински да ја запреме ..

,,Избеганиот активист ќе зборува за своето депортираше и Протерување от Туринѓен и Германиј. птоа следува зива музика и друга Културна забавна Програм.Дојдете заедно да се бориме да учиме едни од друѓи како да бидеме посилни да ѓи споиме нашите сили да се обидиме на Килтурен Нчин да го спречиме Протерувањето за Фамилијата Халити. Да ја разбудиме Совеста за Неправдата во Европа. Некои од нас се жртви во војната некојод нас ѓи Изгубиле своите семејства по патот кон Европа. Разделени од своите деца жени мажи, поради ова причина денес многу мина од нас се Психички растројани, Наместо да ни ги дадат потребните барања тие не понижуваат Дискриминират. Тоа и се очекува бидејќи кај нас не паѓат Бомби врз глави..., Протерувањето е едно Прекршување дел од корупција,,

да спречиме Протерување и Навионалитет.

Forum: 
Languages: